Rekrutacja

UWAGA!
STARTUJE REKRUTACJA DO KLAS PIERWSZYCH
NA ROK SZKOLNY 2024/2025

Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 4
im. Tadeusza Kościuszki
w Świętochłowicach
ogłasza w roku szkolnym 2024/2025 nabór do klasy pierwszej o profilu:

  • programowanie z rozszerzonym językiem angielski,
  • klasa Ślązaczka z dodatkowymi zajęciami wychowania fizycznego
  • klasa sportowa – gimnastyka artystyczna

ZAPRASZAMY NA DZIEŃ OTWARTY 7 MARCA 2024 GODZINA 17.00

Klasa I o profilu:
programowanie z rozszerzonym językiem angielskim

Klasa Ślązaczka z dodatkowymi zajęciami wychowania fizycznego

Klasa
sportowa – gimnastyka artystyczna

REGULAMIN REKRUTACJI do oddziału sportowego o profilu GIMNASTYKA ARTYSTYCZNA – KLASA I w roku szkolnym 2024/2025 – pobierz
Oświadczenie  do oddziału sportowego o profilu GIMNASTYKA ARTYSTYCZNA – KLASA I w roku szkolnym 2024/2025 – pobierz

KOMUNIKAT DYREKTORA MIEJSKIEGO ZARZĄDU OŚWIATY
W ŚWIĘTOCHŁOWICACH W SPRAWIE KRYTERIÓW I TERMINÓW POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO ORAZ POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO NA ROK SZKOLNY 2024/2025, A TAKŻE TERMINÓW SKŁADANIA DOKUMENTÓW
DO KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH, DO ODDZIAŁÓW SPORTOWYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH, DO ODDZIAŁÓW DWUJĘZYCZNYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
KOMUNIKAT NR 2/2024 – POBIERZ

Zarządzenie nr 44/2024 Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 30.01.2024 w sprawie określenia terminów składania dokumentów do pierwszych klas szkół podstawowych – PDF

Zgłoszenie dziecka do pierwszej klasy rejonowej publicznej szkoły podstawowej – PDF

Wniosek o przyjęcie dziecka zamieszkałego poza obwodem szkoły do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej – PDF