Obiady

ZAPIS NA OBIADY W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

Aby zapisać dziecko na obiady należy dopełnić następujących formalności:
1. Pobrać deklarację pobierz , bądź w formie papierowej do pobrania w świetlicy szkolnej lub u intendentki.
2. Wypełnić deklarację
3. Dostarczyć wypełnioną deklarację do świetlicy szkoły bądź do intendentki
4. Cena obiadu w roku szkolnym 2023/2024 wynosi 6,00 zł obejmuje pierwsze i drugie danie. Koszt abonamentu za cały m-c uzależniony jest od ilości dni żywieniowych w danym miesiącu.
5. Opłaty za obiady dokonywane będą przelewem do 10-tego każdego miesiąca.
6. W razie pytań proszę o kontakt telefoniczny pod numerem 32-245-29-23 wew.27
PROSZĘ O ZAPOZNANIE SIĘ Z REULAMINEM STOŁÓWKI SZKOLNEJ (pobierz)
Rodzic dziecka zapisanego na obiady otrzyma login i hasło do MOBI PORTAL tam widoczna będzie kwota do zapłaty za dany miesiąc żywieniowy.
Płatności dokonywane będą na indywidualne konto które będzie można zobaczyć logując się do MOBI PORTAL  lub uzyskać numer konta u intendentki.
Odpisy za niewykorzystane posiłki w danym miesiącu dokonuje się w następnym miesiącu rozliczeniowym, jeśli zostały spełnione poniższe warunki:
a. w przypadku planowej nieobecności dziecka w szkole należy zgłosić ten fakt przynajmniej dwa dni wcześniej (telefonicznie: 32-245-29-23 wew.27 lub e-mail j.zagorska@sp4.swietochlowice.pl)
b. w przypadku nieplanowanej nieobecności dziecka w szkole należy zgłosić ten fakt (telefonicznie 32-245-29-23 wew.27 lub e-mail j.zagorska@sp4.swietochlowice.pl) do godziny 9.00 danego dnia,
c. odpis dotyczy dni następnych po dniu zgłoszenia.

TYLKO NA PODSTAWIE ZGŁOSZONEJ NIEOBECNOŚCI NASTĘPUJE JEJ ODPIS

Rezygnacja z posiłków w trakcie roku szkolnego odbywa się w formie pisemnego oświadczenia rodzica (pobierz)

Jadłospis 17.06-21.06.2024 – pobierz
Jadłospis 10.06-14.06.2024 – pobierz
Jadłospis 03.06-07.06.2024 – pobierz
Jadłospis 27.05-29.05.2024 – pobierz
Jadłospis 20.05-24.05.2024 – pobierz