Samorząd uczniowski

Samorząd Szkolny w roku szkolnym 2023/2024

Przewodniczący:

Kamil Stobrawa – 7a

Zastępca przewodniczącego:

Edyta Szymaniak – 8a

Skarbnik:

Natalia Kowalska – 6a

Sekretarz:

Dajana Szulc – 6a

Opiekun samorządu:

mgr Anna Grzywocz
mgr inż. Joanna Mokwa