Świetlica

GODZINY PRACY ŚWIETLICY SZKOLNEJ
PONIEDZIAŁEK – PIĄTEK
GODZ.: 6:30 – 16:00

Nauczyciele świetlicy:

kierownik świetlicy: mgr Marzena Żyłka

wychowawcy :
mgr Agata Jarczyk
mgr Dorota Pawińska
mgr Monika Węgorek

 

Plan zajęć dnia:

6.30 – 8.00 – DZIEŃ DOBRY – ZAJĘCIA DOWOLNE

 • powitanie dzieci przychodzących do świetlicy
 • posiłek dzieci, które nie zdążyły w domu zjeść śniadania
 • wykonanie zaległych  prac domowych (z pomocą wychowawcy)
 • rozmowy indywidualne, także takie, które rozwiązują problemy grup lub dzieci
 • dowolne gry i zabawy dzieci (zabawy konstrukcyjne, zabawy tematyczne, gry planszowe, układanki)
 • kolorowanie ilustracji i rysowanie na tematy dowolne

8.00 – 9.00 – CZAS NA GRY I ZABAWĘ

 • czytanie czasopism dziecięcych
 • zabawy tematyczne, np. „dom” itp.
 • zabawy konstrukcyjne, „budowa”, „parking i ruch drogowy
 • zabawy integrujące grupę
 • gry planszowe przy stolikach
 • gry i zabawy dydaktyczne
 • gry i zabawy rozwijające twórcze myślenie
 • rozmowy z dziećmi na tematy dowolne

9.00 – 11.15 – ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO -WYCHOWAWCZE I PROFILAKTYCZNE

 • plastyczne, muzyczne, czytelnicze, literackie, teatralne, sportowe, przyrodnicze, programy i filmy edukacyjne
 • ZABAWY OKOLICZNOŚCIOWE, PROGRAMY ARTYSTYCZNE, INSCENIZACJE,
 • ORGANIZACJA KONKURSÓW, WYJŚCIA
 • zajęcia opracowane w oparciu o tygodniowy plan pracy dydaktyczno-wychowawczy związane z życiem codziennym, ważnymi wydarzeniami i rocznicami historycznymi, kalendarzem roku szkolnego, porami roku, zainteresowaniami uczniów itp.

11:15 – 11:30 – CZAS NA PORZĄDKI

 • prace porządkowe w świetlicy
 • przypomnienie o odpowiednim zachowaniu się podczas obiadu i w stołówce

11.30 – 12.50 – PRZERWA OBIADOWA

 • zapisywanie uczniów ze zmiany popołudniowej
 • pełnienie dyżuru przez nauczycieli świetlicy w stołówce szkolnej
 • zabawy dowolne w kącikach zainteresowań
 • drugie śniadanie dla dzieci niekorzystających z obiadów w szkole

12:50 – 14.30 – ZAJĘCIA POPOŁUDNIOWE

 • ODRABIANIE PRAC DOMOWYCH
 • korzystanie ze zbiorów biblioteki szkolnej
 • zajęcia organizowane przez nauczyciela (plastyczne, muzyczne, literackie, teatralne, sportowe, przyrodnicze, programy i filmy edukacyjne
 • ZABAWY OKOLICZNOŚCIOWE, PROGRAMY ARTYSTYCZNE, INSCENIZACJE,
 • ORGANIZACJA KONKURSÓW, WYJŚCIA

14.30 – 16.00 – CZAS NA GRY I ZABAWY

 • czytanie czasopism dziecięcych
 • zabawy tematyczne, np. „dom” itp.
 • zabawy konstrukcyjne, „budowa”, „parking i ruch drogowy
 • zabawy integrujące grupę
 • gry planszowe przy stolikach
 • gry i zabawy dydaktyczne
 • gry i zabawy rozwijające twórcze myślenie
 • rozmowy z dziećmi na tematy dowolne
 • rysowanie dowolne i kolorowanie
 • oglądanie filmów dla dzieci
 • prace porządkowe w świetlicy
 • odbiór dzieci

Dokumenty:

Dokumenty do pobrania: