O szkole

„Pomóżmy dzieciom, by każdy z nich stał się tym, kim stać się może”

Janusz Korczak

Wspólnie tworzymy szkołę na miarę potrzeb uczniów, oczekiwań rodziców i dążeń pedagogów. Tworzymy szkołę na miarę naszych oczekiwań i marzeń, w oparciu o dialog i współpracę.

Inspiracją jest dla nas „Budząca się szkołą”, która pokazuje nowe rozwiązania, działa niestandardowo, zaraża swoim optymizmem i potrafi nas zmotywować do zmian na lepsze. Nie oznacza to, że przekreślamy tradycyjne metody nauczania – będziemy wykorzystywać zarówno sprawdzone praktyki, jak i czerpać z najnowszych odkryć z obszaru edukacji.

Misja szkoły:

 Jesteśmy “Budzącą się szkołą – szkołą w drodze”:

 • która nieustannie się rozwija, jest otwarta na pozytywne zmiany
 • która odchodzi od kultury nauczania aby dotrzeć do kultury uczenia się,
 • wzmacniającą wewnętrzną motywację ucznia do podejmowania wyzwań
 • szkołą przyjaźnie wymagającą i wspomagającą rozwój młodego człowieka,
 • stawiamy na innowacyjne rozwiązania i nowoczesne metody nauczania
 • umożliwiamy uczniom wszechstronny rozwój aby mogli oni rozwijać swoje zainteresowania, umiejętności i zdolności
 • wspierającą kreatywność, wrażliwość, odpowiedzialność i samodzielność uczniów
 • działania szkoły ukierunkowane są na ucznia, jego potrzeby.
 • stawiamy na dobre relacje
 • uczymy naszych uczniów szacunku do drugiego człowieka, przekazujemy im uniwersalny system wartości
 • zachęcamy uczniów do angażowania się w życie społeczne szkoły

Nasza placówka jest przyjazna uczniom i nauczycielom. Sprzyja ich rozwojowi, odkrywa indywidualne talenty i pasje podopiecznych. Kształtuje poczucie bezpieczeństwa i wspólnoty. Pragniemy wzbudzić w naszych uczniach wewnętrzną motywację do nauki, bo jak wiadomo, ta zewnętrzna jest krótkotrwała i szybko wygasa. Ocena postępów ucznia oparta jest na rzetelnej informacji zwrotnej do ucznia i rodzica. Wskazujemy, co uczeń robi dobrze, nad czym musi popracować i jak powinien to zrobić.